Fasiliteter
Hjem
Aktiviteter
Røst
Kontakt
Kommunikasjon
Linker

Galleri
English
Røst er en egen kommune ytterst i Lofoten. Det sies at Røst består av 365 gressgrodde øyer. Hvor mange strå det må gro på en øy før den kan regnes som gressgrodd sies det ingenting om. Innbyggertallet har de siste årene ligget på ca. 600. Samtlige av disse bor på Røstlandet og noen andre småøyer som er knyttet sammen med veier og små broer.
Fuglefjellene sør-vest i øygruppen har noen av de største koloniene av sjøfugl i Europa. Dessverre har de fleste fuglebestandene gått drastisk tilbake fra slutten av 1960.tallet frem til i dag. Årsaken til dette er en kombinasjon av naturlige klimaendringer og industrialisering av fiskeriene etter små fiskeslag ellers i verden. Heldigvis ser det ut til at bestandene av sjøfugl har stabilisert seg noe de siste årene. Det er dermed ikke sagt at man har fått bukt med alt rovfiske. Det som det fokuseres på i media og blant politikere og byråkrater, er tjuvfiske av noen få fiskeslag med høy salgsverdi. Ikke de store mengdene småfisk som fiskes helt lovlig og som er helt nødvendig for å opprettholde et økosystem med større fisk, sjøfugl, hval og mennesker. Men det er fremdeles enorme mengder av sjøfugl igjen for skuelystne turister og fugletittere. På Røst sier vi gjerne at man ikke har vært på Røst om man ikke har vært vestover til fuglefjellene om sommeren.
For de spesielt fugleinteresserte anbefaler vi vår- og høsttrekket, da det mellomlander utrolig mange sjeldne fuglearter på øya i denne perioden. Det finnes også et lite miljø med fugleinteresserte som besøker øya jevnlig. Disse kan gi informasjon om hvilke arter man kan regne med å få observert hvis man har tenkt å besøke Røst. Linken deres er absolutt verd et besøk.
Sauehold er også en av de tradisjonelle næringene på Røst. Ute i fuglefjellene går sauene ute og beiter hele året, sommer som vinter. Dette sammen med det salte klimaet gjør at kjøttet får en helt unik smak og kvalitet.

Tidligere var også fuglefangst og eggsanking en viktig del av husholdningene på Røst. Takket være dyrevernere og miljøvernorganisasjoner er dessverre egg i kartong og kylling i frysedisk det som vanligvis spises av fugl i dag.

Hovednæringene på Røst har alltid vært knyttet til fiskeriene og produksjon og eksport av tørrfisk til Italia. Man tror denne eksporten kom i gang som et resultat av at en italiensk adelsmann ved navn Pietro Querini strandet på øya sammen med deler av mannskapet sitt 6.januar 1432. Røst er i dag ledende på dette markedet og klimaet på Røst sørger for at kvaliteten på tørrfisken her er bedre enn noen annen plass det produseres tørrfisk. Fra januar til ut i april foregår det tradisjonelle lofotfisket. Da kommer det store mengder torsk (skrei) fra Barentshavet til Lofoten for å gyte. I løpet av disse hektiske måneden kommer det kystfiskere fra hele norskekysten til Røst for å fiske. År om annet med spesielt godt fiske kan antallet mennesker på øya mangedobles i vintermånedene.